Mzansi Celebs

All to know about Gogo Maweni and Gogo Skhotheni’s fight

Gogo Maweni and Gogo Skotheni-Dlamini have washed their dirty linens out in public and social media users seemed to be entertained by the fight ongoing between the two traditional healers.

Maweni reportedly triggered the fight as she dropped distasteful views about Skotheni.
Gogo Maweni and her friends went to Instagram live while drinking at her house and while addressing what transpired at the recent Ubungoma festival event, Gogo SKhotheni-Dlamini subsequently caught strays,” Zalebs reported.

Gogo Maweni and Gogo Skotheni-Dlamini

Dlamini was mocked for rocking cheap weave; her outfit was criticized. In response to the mockery, Skotheni said:

“Wadakwa wena ucaba mina, wadakwa wena ucaba mina. Angikusabi mina. Yini uhluhlwa imali ulokhane uthengana nama Azul ube busy phezukwami. Wadakwa wena ucabanga mina. Khuluma ngami ungakhulumi ngabantwana bami.

Gogo Maweni and Gogo Skotheni-Dlamini

Angikusabi mina. Ulokhu ugqoka engathi u-Michael Jackson, unemali angithi, thola abantu abagqokisayo, ulungise umzimba. Uyadelela wena uzongibiza ngepantsula. So what mangina weaves ama plastic, yiwo engiwa affordayo moss.”

Angikusabi! Angikusabi ngakho konke onakho, uyangizwa ke gogo. Musa ulokhu ungithusa la, uhamba ukhuluma ngami, uyisangoma ngiyisangoma. Ngena endumbeni u-deal-e nami, ungangiphapheli ulokhu ukhohlisa abantu uthi uyabaloya. Loya mina kuqala ukhombise abantu ukuthi uyisangoma.

Veza mina ilunch bar, vukela mina ngo 12 ebusuku ukuze abantu babone ukuthi uyisangoma. You went too fa ufaka abantwana bami, knowing very well you have your own kids who are also sick, ungangijwayeli mina Maweni. Mina ngizokusho ngegama, mina I have proof of things that you wanted me to do, nginama voicenotes, nginayo yonke into le obuthi angiyenze. ngangayenza. uBeyonce akalwe no-Beyonce mann” said Gogo Skhotheni.

Source: Fakazanews

Back to top button