Mzansi Celebs

Musa Mseleku’s Uthando Nes’thembu Season 7 premieres this January

Musa Mseleku announces Uthando Nes’thembu reality show season 7 which will be premiered this January. Taking to social media, he expresses gratitude for the support exuded to his family over the years and revealed the date to be the 25th of this month.

Musa Mseleku

“Thank you Almighty God for being so kind to the Mseleku’s we are highly favoured. Thank you so much Mzansi for being so in love with this family. We are humbled and highly honoured to be back on your platforms. 25 January we have a Date,” he wrote.

“Ayiphele into ebithethwa kusho Mina Imbiza ka Bhayela ephehlwa abafazi, Ibhaxa lika Mamamweshula noma omuphi umfazi uyazinweshulela, Siyabonga kwi Ndlovukazi u Mamkhulu MaCele, iNdlunkulu u Mayeni Shibase, iNdlunkulu u MaK Makhumalo Kanye ne Ndlunkulu u MaNgwabe Nombela Mseleku, kusho Mina izigi zamadoda ziyamulandela kodwa azimufici,” Musa said

Source: News365

Back to top button